Navigace

Obsah

Military klub Ostřešany funguje od roku 2002, kdy vznikl jako nepolitické občanské sdružení nadšenců vojenské historie a československého opevnění. Od roku 2019 je evidován jako řádně zapsaný spolek. Snažíme se spolupracovat na různých úrovních se státními organizacemi a ostatními kluby vojenské historie při pořádání akcí s nejrůznější tématikou např. Retroměstečko, Open Skies for Handicapped. Spolupracujeme s odbornou i laickou veřejností při pořádání akcí, dohledávání a zjišťování historických reálií a vzdělávání v této historické oblasti.

Spolek je rozdělen do několika sekcí. Hlavní těžiště zájmu spočívá v oblasti rekonstrukce, údržby a využívání pozorovacího objektu ČSLA z 60. let, asistence při natáčení historických dokumentárních pořadů a sběru vojenské výzbroje, výstroje, uniforem a archiválií týkajících se ČSLA z období 60. až 90.let. Dále se věnujeme pěším jednotkám U.S.ARMY First Expeditionary Division, německé armádě Panzergrenadier 212 z období 2000-2004 a pěším jednotkám Wehrmachtu z období druhé světové války.

 

Malé muzeum ČSLA

Pozorovatelna Civilní Obrany

Pozorovací objekt konstrukce typické pro 60. léta byl vybudován roku 1964 (datum betonáže 24. 4. 1964) na úpatí Mikulovického kopce, v přibližné nadmořské výšce 276 metrů. Jedná se o železobetonovou monolitickou stavbu o konstantní síle stěn 25 cm solidního betonu armovaného 10 mm ocelovými pruty. Posádku pozorovatelny tvořili tři lidé tj. velitel, pozorovatel a radista. V případě konfliktu bylo stávající osazenstvo posíleno o pět vojáků, kteří měli za úkol objekt zvenčí chránit. V případě mobilizace měli být nedaleko pozorovatelny umístěni dělostřelci z pardubických Masarykových kasáren a „rakeťáci“ z pardubického letiště. Nasazené jednotky by bránili letiště a přilehlé komunikace. V současné době objekt vlastní obec Ostřešany a provozuje jej spolek Military klub Ostřešany. Pozorovatelna je nyní rekonstruována a postupně zpřístupňována veřejnosti.

Military klub Ostřešany, z.s. objekt rekonstruuje a zpřístupňuje veřejnosti od roku 2015.

 

MilitaryMilitaryMilitary

Military