Navigace

Obsah

Klidová zóna Kačák v Ostřešanech a spolek rybářů v historii

Tato lokalita obce je převážně v majetku obce Ostřešany a částečně v majetku soukromém.

Historie této lokality započala v roce 1967, kdy bylo původním záměrem vybudovat jeden rybník pro chování kachen na výkrm – z tohoto důvodu se tedy zažilo označení „Kačák“. Chov kačen byl však pro nízkou ekonomiku záhy zrušen.

Následně pak bylo vzhledem ke zvýšenému přítoku vody, z důvodu vybudování drenáží a kanalizace v obci do původního potoka, přistoupeno k výstavbě dalších tří rybníků, jejichž výstavba byla dokončena v roce 1969. Jejich kaskádovité uspořádání je dáno profilem terénu a při původním systému kanalizace sloužily i jako retenční nádrže. Investorem výstavby všech rybníků o celkové výměře 0,98 ha bylo JZD Ostřešany.

KačákKačák

V únoru 1969 pak byla svolána ustavující schůze „Rybářského kroužku při JZD Ostřešany“, kdy 11 členů z řad JZD a několik zájemců o činnost v tomto kroužku zahájilo na těchto rybnících výkon rybářského práva.

První násada ryb – pouze kaprů - byla provedena v roce 1969. V tomto roce započala i výsadba zeleně v této lokalitě. Od tohoto období pak došlo k postupnému nárůstu členské základny zájemců o výkon rybářského práva a dnem 16.9.2005 bylo zakládající členskou schůzí založeno občanské sdružení „Sdružení rybářů v Ostřešanech“.

Za účelem výkonu rybářského práva pak byla s obcí uzavřena nájemní smlouva s prozatímní platností po dobu 10-ti let. Současný stav členské základny je 44 členů. Kromě výkonu rybářského práva se toto občanské sdružení stará nejenom o výkon rybářského práva, ale i o údržbu rybníků a jejich okolí.

Pravidelně v červnu jsou organizovány „Dětské závody“ a v září pořádány „Posvícenské závody“.

Na aktivitách SR se finančně podílí i Obecní úřad v Ostřešanech.

 

V lokalitě rybníků „Kačák“ můžete vidět následující vegetaci:

Stromy: topol, vrba, olše, kaštanovník, bříza, akát, jeřáb, thuje

Ovocné stromy: ořešák vlašský, třešeň, višeň

Keře: černý bez, trnka, růže šípková, hloh, svída

Ovocné keře: aronie, líska

KačákKačák

 

V rybnících „Kačák“ pak můžete zahlédnou tyto vodní živočichy:

- kapr obecný, štika obecná, amur bílý, tolstolobik, lín obecný, karas obecný, karas stříbřitý, hrouzek obecný, perlín ostrobřichý, plotice obecná, okoun říční, cejn velký, cejnek malý, střevlička východní, bolen dravý, sumeček americký, hořavka duhová, sumec velký, želva nádherná, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, škeble rybničná, užovka obojková